Аудиторська компанія «Терраудит» надає такі види аудиторських послуг:

☑ обов’язковий аудит для підтвердження достовірності фінансової звітності акціонерних товариств;

☑ аудит за ініціативою замовника щодо правильності ведення обліку та оподаткування;

☑ аудит при реорганізації, виділенні, ліквідації, банкрутстві підприємств;

☑ перевірка прийнятності витрат за міжнародними проектами та ін.

Працівники компанії мають великий досвід проведення аудиторських перевірок виробничих, сільськогосподарських, переробних, будівельних, транспортних,  торгівельних підприємств, неприбуткових та інших організацій у формі товариств, приватних підприємств, кооперативів та фізичних осіб-підприємців тощо.

При проведенні ініціативного аудиту замовник обирає для перевірки пріоритетні для нього ділянки обліку та податки, визначає методи та вибірку аудиту, форму аудиторського звіту, що фіксується в програмі та договорі на проведення аудиту.

В результаті аудиту клієнт отримує аудиторський звіт, в якому наводиться результати перевірки правильності обліку та оподаткування з обов’язковим посиланням на нормативні акти, виявлені недоліки з  розрахунком можливих штрафних санкцій, способи усунення порушень та методика щодо оптимального ведення обліку та оподаткування на підприємстві.