Бухгалтерське обслуговування нашою аудиторською компанією дозволить знизити податкові ризики, скоротити витрати на роботу бухгалтерів, обладнання робочого місця бухгалтера, оренду, підтримку бухгалтерських програм та ін.

Ми пропонуємо ведення обліку як за національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), так і міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), підготовку та подання усіх видів звітності.

Послуги з ведення обліку передбачають:

☑ складання первинних документів;

☑ складання усіх видів звітності;

☑ кадрове діловодство (складання штатного розкладу, підготовка наказів по кадрах, щомісячних табелів обліку робочого часу, оформлення заяв на соціальну пільгу);

☑ надання консультаційних послуг;

☑ представлення інтересів Замовника в контролюючих органах;

Вартість послуг носить індивідуальний характер та залежить від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, галузі діяльності, системи оподаткування, складності і кількості операцій, чисельності працівників та потреби у додаткових послугах (наприклад, отримання бухгалтерських документів від третіх осіб, реєстрація податкових накладних, підготовку первинної документації, платіжних доручень в системах онлайн-банкінгу підприємства та ін.).

Орієнтовна вартість ведення обліку для фізичних осіб-підприємців

Система оподаткування Вартість за місяць Вартість додаткових операцій (ЗЕД, комісія та ін.) Доплата за найманого працівника
Єдиний податок І та ІІ групи 1000 100
Єдиний податок ІІІ 1500 200 100
Єдиний податок ІІІ + платник ПДВ 2000 500 100
Загальна система оподаткування 3000 500 100
Загальна система оподаткування + платник ПДВ 3500 500 100

Орієнтовна вартість ведення обліку для юридичних осіб

Система оподаткування Вартість послуги за місяць Вартість додаткових операцій (ЗЕД, комісія та ін.) Доплата за найманого працівника
Спрощена система оподаткування 3000 500 100
Спрощена система оподаткування + платник ПДВ 3500 500 100
Загальна система оподаткування 4000 2000 100
Загальна система оподаткування + платник  5000 2000 100
Будь-яка система оподаткування без діяльності 500

Бухгалтерське обслуговування аудиторською  компанією має ряд переваг:

☑ ведення обліку та складання звітності здійснюється досвідченими бухгалтерами та знаходиться під постійним контролем аудиторів відповідно до політик контролю якості професійних послуг;

☑ аудиторська компанія бере на себе відповідальність за правильність розрахунку податків і зборів та своєчасність подання податкової та бухгалтерської звітності;

☑ інтереси компанії, у випадку податкових перевірок за періоди бухгалтерського обслуговування, будуть представляти досвідчені аудитори та бухгалтери;

☑ клієнт отримує кваліфіковані податкові та бухгалтерські консультації, а також інформацію про виникнення негативних наслідив при проведенні тієї чи іншої господарської операції.