Основним документом для розрахунку ПДВ є податкова накладна (Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015 р. №1307).

У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Далі наведено порядок виправлення основних реквізитів податкової накладної.

Помилка при зазначенні типу причини, з якої податкова накладна не видається покупцю або проставлено зайву відмітку «X» у верхньому полі (припустимо, при заповненні «звичайної» податкової накладної випадково зроблено відмітку «X» у графі «Зведена ПН»).

Таку помилку можна виправити за допомогою розрахунку коригування. У шапці розрахунку коригування проставляються правильні дані. Заповнюється заголовна частина (дані постачальника, покупця, їх індивідуальний податковий номер). У графі 2 табличної частини розділу Б як причина коригування вказується «Виправлення помилки». Інші графи розділу Б і розділ А не заповнюються (залишаються порожніми). Такий розрахунок коригування у звітності не відображається.

Помилка у даті податкової накладної

Вносити виправлення в номер і дату податкової накладної не можна. Не може бути двох податкових накладних з однаковими номерами та однією датою виписування, номер податкової накладної не може починатися на «0». Єдиний реєстр податкових накладних просто не пропустить такі податкові накладні до реєстрації. Для виправлення помилки необхідно обнулити «помилкову» податкову накладну.

Тому постачальник складає розрахунок коригування, де в графі 2 вказує причину коригування «Виправлення помилки». Даний розрахунок коригування (зменшувальний) реєструє в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець. При цьому, в платників немає підстав для відображення помилкової податкової накладної та розрахунку коригування, що її обнулює, у звітності. А якщо помилкова податкова накладна все ж відображена у звітності з ПДВ у продавця та/або в покупця, тоді потрібно подати уточнюючий розрахунок. Правильна податкова накладна повинна бути складена на дату виникнення першої події.

Помилка в індивідуальному податковому номері

Виправлення потрібно робити у два етапи:

1) спочатку обнулити «помилкову» податкову накладну шляхом складання розрахунку коригування (причина коригування «Виправлення помилки в індивідуальному податковому номері покупця»). Такий розрахунок коригування буде «зменшувальним», тому реєструвати його буде покупець, чий індивідуальний податкових номер вказано в податковій накладній;

2) потім скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі нову податкову накладну (датою виникнення податкових зобов’язань) із правильним індивідуальним податковим номером.

Постачальник відображає податкові зобов’язання в періоді їх виникнення (тобто на дату першої події). Реальний покупець, який буде зазначений у новій податковій накладній, зможе відобразити податковий кредит у періоді складання податкової накладної (у разі її своєчасної реєстрації в Єдиному реєстрі) або реєстрації податкової накладної (у разі її несвоєчасної реєстрації в Єдиному реєстрі).

Далі той покупець, індивідуальний податковий номер якого помилково потрапив до податкової накладної, у податковому кредиті та в декларації нічого в себе не відображає (адже така податкова накладна для нього не податковий документ), але зареєструвати «зменшувальний» розрахунок коригування від постачальника він зобов’язаний, в іншому випадку в постачальника є право поскаржитися на нього. І тоді йому загрожує перевірка та нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування.

Можлива ситуація, що «помилкова» податкова накладна була складена на неплатника ПДВ, а «реальний» покупець виявився платником, то порядок дій такий же, як зазначено вище. Тільки розрахунок коригування у цьому випадку реєструє сам постачальник.

Помилка у назві покупця/постачальника

Постачальник складає розрахунок коригування, в якому заповнює тільки заголовну частину, при цьому всі правильно заповнені реквізити повторює, а реквізит, у якому допущено помилку, вказує правильний. У графі 2 табличної частини розділу Б як причину коригування слід вказати «Виправлення помилки», інші графи розділу Б і розділ А не заповнюються. Даний розрахунок коригування (нульовий) реєструє постачальник.

 Помилка в  номері філії

Якщо номер філії не вказано або вказано неправильно, при цьому індивідуальний податковий номер зазначено правильно, то порядок виправлення цієї помилки такий самий, як для помилки в назві.

Помилка в номенклатурі товарів/послуг

Виправляється шляхом складання розрахунку коригування, де в графі 7 «Зміна кількості, обсягу» вказується в одному рядку — неправильна номенклатура зі знаком «-» а другому рядку —  правильна номенклатура зі знаком «+». Причина коригування: «виправлення помилки в номенклатурі». Реєструє такий розрахунок коригування постачальник.

Помилка в коді УКТЗЕД

Якщо помилка була допущена в податковій накладній, яка не видається покупцю, тоді постачальнику не загрожують штрафні санкції, навіть якщо він не виправить помилку. Код УКТЗЕД – це обов’язковий реквізит податкової накладної. Якщо тут допущено помилку, покупець не зможе відобразити на підставі такої податкової накладної податковий кредит. Помилкою вважається як відсутність коду, так і неправильно вказаний. Зміна коду УКТЗЕД фактично є зміною номенклатури. Тому виправляється така помилка так само, як і помилка в номенклатурі.

Покупець отримує право на податковий кредит у тому періоді, коли постачальник випише розрахунок коригування (у разі його своєчасної реєстрації) або коли постачальник зареєструє розрахунок коригування (у разі його несвоєчасної реєстрації).

 Помилка в одиниця виміру 

Одиниця виміру – це необов’язковий реквізит податкової накладної, тому помилку можна і не виправляти.

Помилка в кількості товару та його ціни 

Для виправлення кількості товару та його ціни складається розрахунок коригування, де як причина коригування вказується «Виправлення помилки». В залежності від зміни ціни та/або кількості заповнюються відповідні колонки «коригування вартості» та/ або «коригування кількості». Назва номенклатури переписується з накладної, що підлягає коригуванню.

Помилка в кодах ставки та пільги

Якщо помилка в кодах ставки та пільги не вплинула на вартісні показники податкової накладної, то її можна не виправляти. Якщо вплинула – тоді виправляти так само, як помилки в кількості, ціні постачання. При виправленні реквізиту «Код пільги» у розрахунку коригування вказуються тільки правильні дані (тобто в гр. 12 розділу Б ставиться правильний код пільги), а інші графи не заповнюються.

Правила реєстрації розрахунків-коригувань до податкової накладної

Якщо виправлення помилки привело до збільшення податкових зобов’язань у постачальника та податкового кредиту в покупця, то реєструє такий розрахунок коригування постачальник. При цьому якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. Покупець же відображає податковий кредит таким чином: відображає суму податку з першої податкової накладної (складеної на меншу суму ПДВ), а потім після складання продавцем виправляючого розрахунку коригування відображає суму із цього розрахунку коригування на дату його виписування (у разі своєчасної реєстрації розрахунку коригування) або на дату реєстрації (у разі несвоєчасної реєстрації розрахунку коригування).

Якщо виправлення помилки обернулося зменшенням податкових зобов’язань постачальника та податкового кредиту покупця, тоді розрахунок коригування реєструє покупець. Якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період складання «помилкової» податкової накладної, то для її виправлення він подає уточнюючий розрахунок. У випадку коли покупець відносить «помилкову» податкову накладну до податкового кредиту, для виправлення помилки він також подає уточнюючий розрахунок.


Інформація, наведена у консультації не носить індивідуального характеру та не гарантує правильність на дату її отримання

© ТзОВ «Аудиторська компанія «Терраудит», 2016