Умови успішного ведення бізнесу вимагають мінімізації впливу факторів, які негативно впливають на ефективну діяльність суб’єкта господарювання – складність господарських процесів, зміна та неоднозначність тлумачення податкового законодавства, необґрунтовані вимоги податкових органів на місцях, недоліки в роботі управлінського персоналу та бухгалтерської служби підприємства.

Все це вимагає від власників, керівників  та бухгалтерів використання альтернативних джерел інформації при прийнятті управлінських рішень.

Проведення незалежного аудиту дозволяє вирішити наступні завдання:

☑ забезпечити необхідний ступінь впевненості власників та керівників щодо стану і правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку;

☑ отримати висновок про достовірність фінансової звітності, в тому числі при реорганізації, виділенні, ліквідації підприємства;

☑ попередити помилки обліку та оподаткування господарських операцій;

☑ уникнути застосування контролюючими органами штрафних санкцій;

☑ оптимізувати розрахунки за податками і платежами шляхом вибору відповідної системи оподаткування;

☑ розробити ефективну модель бухгалтерського та управлінського обліку, внутрішнього контролю;

☑ надати пропозиції з організаційних та методичних питань функціонування бухгалтерії та ін.

Світова та вітчизняна практика доводить, що економічний ефект від результатів аудиту в сотні разів перевищує витрати на його проведення.

Застосовуючи об’єктивний підхід, працівники нашої компанії докладуть максимальних зусиль для реалізації завдань, які ставлять клієнти.