Аудиторська компанія «Терраудит» надає консультаційні послуги з бухгалтерського та управлінського обліку, фінансової і податкової звітності, оподаткування, економічного аналізу, правового забезпечення, управління та ведення бізнесу шляхом:

☑   підготовки індивідуальних консультацій після вивчення відповідних документів та звітності підприємства;

☑   надання типових документів та форм звітності;

☑   розробки методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів та ін.);

☑   підготовки відповідей на запити, заперечень та скарг при роботі з податковими та іншими контролюючими органами;

☑   розробки рекомендацій з оптимізації обліку та оподаткування;

☑   роз’яснення змін в законодавстві з обліку та оподаткування;

Консультації надаються у письмовій або усній формі (з обов’язковим посиланням на діючі нормативні акти, податкову та судову практику) через абонентське обслуговування (на постійній основі відповідно до умов договору) або у вигляді одноразової консультації за погодженням сторін.