Історичні аспекти розвитку інвентаризації

Класифікація видів інвентаризації:науковий підхід

Активи в бухгалтерському обліку: науково-методологічний та практичний вимір (монографія)

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку (монографія)

Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Нормативне забезпечення оцінки справедливої вартості об’єктів бухгалтерського обліку в Україні

Оцінка та облік інвестиційної нерухомості в Україні: проблеми практичної реалізації

Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків

Проблеми відображення витрат виробництва підприємств лісової галузі на рахунках обліку

Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами

Проблеми уніфікації та забезпечення якості фінансової звітності

Соціально-економічні аспекти розкриття показників інтелектуального капіталу в звітності підприємств

Стан та перспективи розвитку обліку витрат на підприємствах цукрової промисловості

Теоретичко-практичне обгрунтування видів економічного контролю

Загальна система оподаткування фізичних осіб — підприємців: стан та перспективи

Облікове забезпечення діяльності підприємств лісової галузі