Назва теми Години (8)
Урок 1. Об’єкти обліку

Активи , пасиви, їх класифікація

операційний цикл підприємства

господарська операція

зміни об’єктів під впливом подій (типи змін)

бухгалтерський баланс

 

Урок 2. Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис

Рахунок і його будова. Класифікація рахунків

план рахунків

подвійний запис

бухгалтерська проводка

Оборотно-сальдова відомість

Урок 3. Облік господарських процесів

Облік процесу постачання

облік процесу виробництва

облік процесу реалізації

класифікація видів діяльності підприємства

визначення фінансових результатів.

 

Урок 4. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

Сутність та значення вартісної оцінки

оцінка об’єктів обліку

калькулювання в системі бухгалтерського обліку.

 

Урок 5. Документи

Вимоги до складання документів

робота з документами (складання, зберігання, знищення)

облікові регістри

 

Урок 6. Поняття про звітність підприємств, баланс

Поняття та принципи побудови звітності

Класифікація звітності та її користувачі, порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності.

Форми фінансової звітності

Взаємозв’язок балансу з оборотною відомістю та показників звітності між собою

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

* Протягом всіх уроків розв’язується одне наскрізне завдання, на його виконання без домашніх завдань+1 год