Аудиторська компанія «Терраудит» надає такі види інших послуг, пов’язаних з діяльністю аудиторів:

☑   відновлення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, податкових декларацій і звітів.

☑   консолідація та трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами;

☑   розробка нової системи обліку організації обліку та облікової політики, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому;

☑   правове забезпечення прийняття управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

☑   розробка схем документообороту, посадових інструкцій, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління;

☑   розробка бюджетів, бізнес-планів, інвестиційних проектів;

☑   підбір облікового персоналу (пошук кандидатів відповідно до вимог замовника, розробка тестів на оцінку рівня теоретичних знань та практичних навиків, проведення співбесід з кандидатами, додаткове навчання кандидатів);

☑   представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді;

☑   проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу та ін.