Сертифіковані курси «Бухгалтерський облік і податки»

МЕТА:

 • освоєння нової професії;
 • підвищення кваліфікації;
 • кар’єрний ріст;

СТРУКТУРА КУРСУ:

БЛОК 1. Основи бухгалтерського обліку (предмет та об’єкти обліку, рахунки, подвійний запис та оцінка, документування, звітність, облік господарських процесів) – 3 години.

БЛОК 2. Бухгалтерський облік за об’єктами (основних засобів та нематеріальних активів, запасів і товарів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, кадрів та оплати праці, виробництва та реалізації продукції, податків, доходів, витрат та фінансових результатів) – 14 годин.

БЛОК 3. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансовий стан, звітність суб’єкта малого підприємництва) – 2 години.

БЛОК 4. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ (податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, податок на прибуток, податок на додану вартість) – 5 години.

ФОРМАТ КУРСУ:

 • заняття в спеціалізованих навчальних аудиторіях;
 • індивідуальний підхід до слухача;
 • паралельне вивчення обліку та професійних бухгалтерських програм;
 • розв’язок практичних завдань по умовному підприємству;
 • безкоштовне консультування протягом місяця після завершення курсів.

РЕЗУЛЬТАТ:

 • розуміння логіки обліку, звітності та оподаткування;
 • вміння вести облік, складати фінансову та податкову звітність;
 • можливість оптимізації суми податків;
 • вміння працювати з професійними бухгалтерськими програмами;
 • використання отриманих знань в інших професіях.

СПІКЕРИ:

Віталій Чудовець завідувач кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ, аудитор ТОВ «Аудиторська компанія «Терраудит», досвід практичної роботи – 18 років.
Ірина Жураковська   доцент кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ, податковий консультант ТОВ «Аудиторська компанія «Терраудит», досвід практичної роботи – 16 років.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ОДНОГО СЛУХАЧА: 1 500 гривень.

Реєстраційна форм: https://cutt.ly/qtevtxV